Novosti

 • Dan otvorenog univerziteta
  U petak, 18. aprila 2014. godine, u 10. 00 h, u prostorijama Univerzitetske sportske dvorane, Univerzitet u Tuzli organizovao je  manifestaciju „DAN OTVORENOG UNIVERZITETA" na kojoj je zainteresovanim srednjoškolcima i budućim brucošima, svoju upisnu politiku predstavio i Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.    
 • Prezentacija plana organiziranja i održavanja CEO konferencije u Tuzli
  Na Ekomskom fakultetu u Tuzli je jučer (03.04.2014.)održana prezentacija plana aktivnosti na polju organizacije i održavanja CEO konferencije, koja će se održati 10. maja 2014. godine, a koju organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Prezentaciji je prisustvovalo oko četrdeset studenata Ekonomskog fakulteta u Tuzli, koji će ujedno uzeti i aktivno…
 • Promocija diplomanata Ekonomskog fakulteta Tuzla - Odjeljenje u Travniku
  Svečana promocija diplomanata Univerziteta u Tuzli, odjeljenje Travnik, održana je 03. aprila 2014. godine (četvrtak) sa početkom u 13:00 sati u sali Osnovne škole „Travnik".Tom prilikom promovirano je i 32 diplomanta koji su diplomirali na Viskoj poslovnoj školi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/2013. godini Odjeljenje Travnik.Više o…
 • Nova stranica Ekonomskog fakulteta u Tuzli
  Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da je puštena u funkciju nova stranica Ekonomskog fakulteta u Tuzli.      
 • Strane direktne investicije kao determinanta unapređenja tržišnog nastupa bosanskohercegovačkih kompanij
  Mr sc. Alma Kamarić, dipl. oec. javno će braniti temu za izradu doktorske disertacije pod nazivom „Strane direktne investicije kao determinanta unapređenja tržišnog nastupa bosanskohercegovačkih kompanija“, pred Komisijom u sastavu: 1. Dr sc. Anto Domazet, redovni profesor izabran za oblast „Marketing“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik; 2. Dr sc. Mustafa Sinanagić, redovni…

Kontakt

Univerzitetska 8
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 35 320 820, 320 821

Fax: +387 35 320 821, 320 825

Email: ef@untz.ba

Webmail